WIZJA, MISJA, WARTOŚCI

WIZJA: Propagowanie i wdrażanie nowoczesnego podejścia do nauk ścisłych do programów nauczania w szkołach, przedszkolach i instytucjach oraz rozbudzanie zainteresowania robotyką  i nowymi technologiami
u dzieci i młodzieży.

MISJA: Poprzez zabawę zapewniamy dzieciom i młodzieży lepszy start
w przyszłość w świecie nowoczesnych technologii.

WARTOŚCI:

  • kadra z uprawnieniami do nauczania
  • profesjonalna opieka
  • pełna obsługa uczestników i rodziców
  • efektywna nauka i rozwój poprzez zabawę
  • dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych program zajęć
  • elastyczny grafik i formy warsztatów