Zapraszamy do świątecznego konkursu ROBOTOWA i Placu Rozwoju. 

Aby wziąć w nim udział wystarczy jedynie:

  1. Być fanem jednego z naszych profili na Facebook.
  2. Obejrzeć film konkursowy i wymyślić nazwę dla robota na nim występującego.
  3. Opublikować swój pomysł w komentarzu do postu konkursowego w dniach 1-15 grudnia 2017 roku.

Nagroda to Pudło pełne klocków LEGO.

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z regulaminem.

Regulamin konkursu – Nazwij robota

I postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest przez ROBOTOWO oraz PLAC ROZOWOJU z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 12/LU 3 w Krakowie, nazywane dalej Organizatorem.

2. Informacje o konkursie publikowane będą na stronach:
 www.robotowo.pl, www.placrozwoju.pl oraz fan page na Facebook’u organizatora.

3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: konkurs@robotowo.pl.
4. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania konkursu. Regulamin konkursu dostępny jest na fanpagu: https://www.facebook.com/Robotowo oraz https://www.facebook.com/Plac-Rozwoju-zaj%C4%99cia-dla-ma%C5%82ych-i-du%C5%BCych-716657938347000 .

II Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczestników pełnoletnich.

2. W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia uczestnika z konkursu w przypadku:
a) złamania postanowień Regulaminu,
b) kradzieży własności intelektualnej (plagiat),
c) zachowań nieetycznych lub sprzecznych z prawem,
d) nadesłania materiału obrażającego uczucia religijne, nawołującego do zachowań agresywnych lub nienawiści.
4. Dany Uczestnik może zgłosić do konkursu wiele nazw.
5. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu ROBOTOWO lub PLACU ROZWOJU (musi mieć je w polubionych).
6. Pracownicy ROBOTOWA oraz PLACU ROZWOJU nie mogą uczestniczyć w konkursie

III Zadanie konkursowe
1. Zadaniem Uczestnika jest wymyślenie nazwy dla robota zaprezentowanego na filmie oraz opublikowanie jej w formie komentarza pod tym postem.
2. Nie dopuszcza się wykorzystywania nazw istniejących już robotów, produktów, postaci itd.
3. Zgłoszona nazwa musi być pomysłem własnym Uczestnika, nigdzie dotychczas niepublikowanym.

IV Czas trwania konkursu oraz warunki nadesłania prac
1. Konkurs rozpoczyna się 1 grudnia 2017 roku i przebiega dwuetapowo:
a) Etap I: nadesłanie pomysłów do 15 grudnia 2017 roku (publikowanie w formie komentarza do postu na wybranym fan page: ROBOTOWO i PLAC ROZWOJU).
b) Etap II: 18 grudnia 2017 roku, Organizator wybierze zwycięzcę i ogłosi wynik konkursu.
2. Komentarze publikowane przed 1 grudnia 2017 lub po 15 grudnia 2017 nie będą brane pod uwagę.

V Publikacja, ocena i nagrody
1. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia nadesłanego materiału, jeśli podczas weryfikacji zostanie stwierdzone naruszenie Regulaminu. Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową lub za pomocą komunikatora wewnętrznego FB.
2. Nagroda w konkursie:
Pudło pełne upominków LEGO, o wartości ok 200 zł, w którego skład wchodzi:
-4 zestawy LEGO (DUPLO, Friends, City Bionicle),
-Pojemnik LEGO oraz bazowe klocki LEGO,
-Minifigurka LEGO (NinjaGo)
-Naklejki ROBOTOWO i Plac Rozwoju.
3. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie przy ul. Armii Krajowej 12/U3 do dnia 22 grudnia 2017 roku lub zgłosić chęć odbioru w szkole, w której prowadzone są nasze zajęcia i odbiór w ustalonym terminie w dniu i godzinach ich prowadzenia.

VI Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych.
2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane wyłącznie do celów związanych z projektem, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 nr 133 poz. 883).